Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 00:59)
Längd: 58 sekunder
LAS - skyddslagstiftning (00:59 – 03:09)
Längd: 2 minuter 10 sekunder
Anställningsavtalets särställning (03:09 – 05:47)
Längd: 2 minuter 38 sekunder
Undantagskrets i LAS (05:47 – 06:59)
Längd: 1 minuter 12 sekunder
Företagsledande ställning (06:59 – 11:44)
Längd: 4 minuter 45 sekunder
VD-avtalet (11:44 – 18:14)
Längd: 6 minuter 30 sekunder
VD och medbestämmandelagen (18:14 – 19:54)
Längd: 1 minuter 40 sekunder
Sammanfattning och avslutande ord (19:54 – 22:24)
Längd: 2 minuter 30 sekunder

Står ni inför att anställa en chef är det viktigt att veta om personen omfattas av den arbetsrättsliga skyddslagstiftningen och kollektivavtal eller inte. Ett VD-avtal ska skydda både företaget och VD:n och måste därför vara väl genomtänkt. I kursen får du lära dig vad ett sådant avtal bör innehålla och vad man bör ta i beaktning när man anställer en chef. Föreläsaren går även igenom vad som gäller enligt medbestämmandelagen om VD:n är med i facket.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Grundare & jurist, von Z Juridik

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser