Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 00:45)
Längd: 44 sekunder
Disposition (00:45 – 02:21)
Längd: 1 minuter 36 sekunder
Allmänt EU/EES (02:21 – 04:32)
Längd: 2 minuter 11 sekunder
Uppehållstillstånd respektive arbetstillstånd (04:32 – 05:46)
Längd: 1 minuter 14 sekunder
Arbetstillstånd (05:46 – 07:43)
Längd: 1 minuter 57 sekunder
Undantag krav arbetstillstånd (07:43 – 09:08)
Längd: 1 minuter 25 sekunder
Kategorier av arbetstagare undantagna arbetstillstånd (09:08 – 11:06)
Längd: 1 minuter 58 sekunder
Yrkeskategorier med särskilda bestämmelser (11:06 – 13:28)
Längd: 2 minuter 22 sekunder
Särskilda bestämmelser för medborgare i vissa länder (13:28 – 14:47)
Längd: 1 minuter 19 sekunder
Arbetstagares skyldigheter (14:47 – 20:40)
Längd: 5 minuter 53 sekunder
Förutom erbjudande om anställning måste AG göra följande (20:40 – 23:04)
Längd: 2 minuter 24 sekunder
Fackligt yttrande (23:04 – 24:14)
Längd: 1 minuter 10 sekunder
Skatteverket (24:14 – 24:57)
Längd: 43 sekunder
AT finns utanför Sverige (24:57 – 26:05)
Längd: 1 minuter 8 sekunder
AT befinner sig i Sverige men saknar arbetstillstånd (26:05 – 28:48)
Längd: 2 minuter 43 sekunder
Asylsökande (28:48 – 29:59)
Längd: 1 minuter 11 sekunder
Arbets-/uppehållstillstånd utan att lämna Sverige (29:59 – 31:38)
Längd: 1 minuter 39 sekunder
Förlängning av befintligt arbetstillstånd (31:38 – 33:27)
Längd: 1 minuter 49 sekunder
Om arbetsgivare anställer någon i strid med reglerna – uppsåtligen eller av oaktsamhet (33:27 – 36:44)
Längd: 3 minuter 17 sekunder
Om arbetstagare arbetar i Sverige utan tillstånd (36:44 – 37:25)
Längd: 41 sekunder
Sammanfattning (37:25 – 42:19)
Längd: 4 minuter 54 sekunder
Avslutning (42:19 – 42:38)
Längd: 19 sekunder

Arbetstillstånd och migration


Vilka skyldigheter har en arbetsgivare som vill anställa personer med medborgarskap utanför EU? Vad ska måste en arbetstagare göra inför anställning i Sverige? Hur ska ett giltigt anställningserbjudande se ut? När ska visum ansökas om? Hur hanteras arbets- och uppehållstillstånd när arbetstagaren är utanför eller i Sverige? Måste du kontakta facket även fast ni inte är bundna av kollektivavtal? Finns särskilda bestämmelser för just er yrkesgrupp?

Regelverket är svårnavigerat med många undantag och specialbestämmelser. Föreläsaren går metodiskt igenom allt du behöver tänka på, och vilka åtgärder du som arbetsgivare är skyldig att vidta vid anställning av personer med medborgarskap utanför EU i olika situationer. Bland annat är du skyldig att kontakta Skatteverket och facket samt teckna vissa försäkringar eftersom personer från länder utanför EU omfattas inte av det svenska socialförsäkringssystemet.https://play.alltomjuridik.se/admin/videos/arbetstillstand-och-migration/video_sections/new

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Grundare & jurist, von Z Juridik

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser