Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 01:27)
Längd: 1 minuter 26 sekunder
Avtalsfrihet (01:27 – 03:28)
Längd: 2 minuter 1 sekunder
Anställningsavtalets särställning och anställningsskydd (03:28 – 08:18)
Längd: 4 minuter 50 sekunder
Vad är en "arbetstagare"? (08:18 – 10:26)
Längd: 2 minuter 8 sekunder
Uppdragsavtalet (10:26 – 12:36)
Längd: 2 minuter 10 sekunder
Faktorer som talar för arbetstagare/uppdragstagare (12:36 – 21:07)
Längd: 8 minuter 31 sekunder
Sammanfattning (21:07 – 23:28)
Längd: 2 minuter 21 sekunder

Arbetstagare eller uppdragstagare


Om du har uppdragstagare bland din personal är det viktigt att behandla dem så. En uppdragstagare kan komma att betraktas som arbetstagare oavsett vad som står i avtalet om er verkliga arbetsrelation ser ut så, vilket medför andra skyldigheter och ansvar för dig som arbetsgivare. I den här kursen får du lära dig om skillnaderna mellan begreppen och vilka faktorer som avgör om det är frågan om ett arbetstagar- eller uppdragsförhållande – det är mer än bara avtalet.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Grundare & jurist, von Z Juridik

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser