Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:00:01 – 00:03:15)
Längd: 3 minuter 14 sekunder
Ramverk och regler (00:03:15 – 00:08:24)
Längd: 5 minuter 9 sekunder
Begreppen arbetsgivare och arbetstagare (00:08:24 – 00:19:00)
Längd: 10 minuter 36 sekunder
Anställningsavtalet (00:19:00 – 00:23:24)
Längd: 4 minuter 24 sekunder
Anställningsformer (00:23:24 – 00:30:20)
Längd: 6 minuter 56 sekunder
Arbetstagarens lojalitetsplikt (00:30:20 – 00:37:49)
Längd: 7 minuter 29 sekunder
Avtal om konkurrensförbud (00:37:49 – 00:45:35)
Längd: 7 minuter 46 sekunder
Arbetstid (00:45:35 – 00:48:49)
Längd: 3 minuter 14 sekunder
Arbetsmiljö (00:48:49 – 00:50:48)
Längd: 1 minuter 59 sekunder
Ledighet (00:50:48 – 01:01:01)
Längd: 10 minuter 13 sekunder
Diskriminering (01:01:01 – 01:03:14)
Längd: 2 minuter 13 sekunder
Uppsägning - introduktion (01:03:14 – 01:05:20)
Längd: 2 minuter 6 sekunder
Uppsägning - om den anställde säger upp sig (01:05:20 – 01:06:28)
Längd: 1 minuter 8 sekunder
Uppsägning - arbetsbrist (01:06:28 – 01:17:45)
Längd: 11 minuter 17 sekunder
Uppsägning - personliga skäl (01:17:45 – 01:28:17)
Längd: 10 minuter 32 sekunder
Uppsägning - saklig grund för uppsägning/avsked (01:28:17 – 01:35:38)
Längd: 7 minuter 21 sekunder
Uppsägning - uppsägningsförfarandet (01:35:38 – 01:40:54)
Längd: 5 minuter 16 sekunder
Verksamhetsövergångar (01:40:54 – 01:45:24)
Längd: 4 minuter 30 sekunder
Förhandlingsrätt i MBL (01:45:24 – 01:48:04)
Längd: 2 minuter 40 sekunder
Sammanfattning (01:48:04 – 01:54:40)
Längd: 6 minuter 36 sekunder
Frågestund (01:54:40 – 02:21:35)
Längd: 26 minuter 55 sekunder

Denna E-Learningkurs behandlar ämnet arbetsrätt. Föreläsaren Elin Awerstedt går igenom det viktigaste du behöver veta som arbetsgivare - det vill säga vilka rättigheter och skyldigheter du har gentemot dina anställda. Kursen behandlar reglerna kring anställningsavtal, anställningsformer och uppsägning. Kursen tar också upp vanliga personalfrågor om semester och föräldraledighet, förhandlingsskyldighet och verksamhetsövergångar samt utmaningarna med att hantera diskriminering på arbetsplatsen.

Utbildningen är skräddarsydd till både dig som arbetsgivare och dig med personalansvar, och ger dig verktygen för hur du kan hantera både grundläggande och mer komplexa arbetsrättsliga frågor. Genom att gå kursen får du den kunskap som krävs för att fatta korrekta beslut och du lär dig hantera arbetsrättsliga situationer som annars kan kosta både tid och pengar.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Tf. rådman, Stockholms tingsrätt

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser