Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:01 – 01:47)
Längd: 1 minuter 46 sekunder
Kursinnehåll (01:47 – 03:27)
Längd: 1 minuter 40 sekunder
Vad är arbetsmiljö? (03:27 – 05:11)
Längd: 1 minuter 44 sekunder
Lagstiftning (05:11 – 08:45)
Längd: 3 minuter 34 sekunder
Hård och mjuk arbetsmiljö (08:45 – 12:20)
Längd: 3 minuter 35 sekunder
Systematiskt arbetsmiljöarbete (12:20 – 14:45)
Längd: 2 minuter 25 sekunder
Processen (14:45 – 17:44)
Längd: 2 minuter 59 sekunder
Arbetsmiljö och hemarbete (17:44 – 21:59)
Längd: 4 minuter 15 sekunder
Ansvarsfördelning (21:59 – 25:48)
Längd: 3 minuter 49 sekunder
Riskområden (25:48 – 29:15)
Längd: 3 minuter 27 sekunder
Praktiska åtgärder (29:15 – 33:28)
Längd: 4 minuter 13 sekunder

Arbetsmiljöarbete på distans


Vad är arbetsmiljö? Vilka krav ställs på arbetsgivaren och arbetstagaren? Hur förändras arbetsmiljöarbetet vid distansarbete? Vem ska ansvara för vad? Vad är viktigt att tänka på vid hemarbete? Arbetsmiljöfrågorna är många, men besvaras systematiskt och pedagogiskt av föreläsarna i kursen för att underlätta ditt arbete för en god arbetsmiljö.

Efter den här E-Learningkursen om arbetsmiljöarbete på distans kommer arbetsmiljöarbetet inte verka så tungt och omfattande som du först trodde. Ni får en introduktion om arbetsmiljö och vilken lagstiftning som gäller. I den här kursen uppmärksammas du även om vilka arbetsmiljörisker som är vanliga och vilka rutiner ni bör följa på arbetsplatsen, oavsett om den är på kontoret eller hemma. Genom att gå denna kurs får du som arbetsgivare och arbetstagare praktiska tips på hur hemarbetet bör utformas för att uppnå en optimal arbetsmiljö.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Grundare & jurist, von Z Juridik
Managing partner & jurist, CvZ Juridik AB

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser