Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:00:01 – 00:02:15)
Längd: 2 minuter 14 sekunder
Vad, för vem och varför? (00:02:15 – 00:06:15)
Längd: 4 minuter 0 sekunder
Regelverket (00:06:15 – 00:10:57)
Längd: 4 minuter 42 sekunder
Kom igång – steg för steg (00:10:57 – 00:14:30)
Längd: 3 minuter 33 sekunder
Medarbetares ansvar (00:14:30 – 00:17:40)
Längd: 3 minuter 10 sekunder
Policy på arbetsplatsen (00:17:40 – 00:23:00)
Längd: 5 minuter 20 sekunder
Policy mot alkohol och droger (00:23:00 – 00:25:40)
Längd: 2 minuter 40 sekunder
Policy mot kränkande särbehandling (00:25:40 – 00:28:46)
Längd: 3 minuter 6 sekunder
Policy för arbetsanpassning och rehabilitering (00:28:46 – 00:31:23)
Längd: 2 minuter 37 sekunder
Policy för kris och trafiksäkerhet (00:31:23 – 00:34:22)
Längd: 2 minuter 59 sekunder
Dokumentation (00:34:22 – 00:39:33)
Längd: 5 minuter 11 sekunder
Arbetstid (00:39:33 – 00:40:54)
Längd: 1 minuter 21 sekunder
Delegation och ansvar (00:40:54 – 00:46:55)
Längd: 6 minuter 1 sekunder
Arbetsmiljöinspektion (00:46:55 – 00:51:50)
Längd: 4 minuter 55 sekunder
Ansvar och påföljd (00:51:50 – 00:56:09)
Längd: 4 minuter 19 sekunder
Praktiska tips och råd (00:56:09 – 01:03:50)
Längd: 7 minuter 41 sekunder

Arbetsmiljö för chefer


Du som arbetsgivare har det yttersta ansvaret för en god arbetsmiljö. Här innefattas rutiner för bland annat säkerhet, arbetstagares hälsa och sociala förhållanden. Hur fungerar arbetsmiljöarbete i praktiken? Vilka policys är nödvändiga på er arbetsplats? Vilka påföljder kan du träffas av vid brister i arbetsmiljön? Kan du delegera ansvar för arbetsmiljön? Hur förbereder ni er inför arbetsmiljöinspektionen?

I den här E-Learningkursen ges tips och råd för att komma igång med ett fungerade arbetsmiljöarbete med ledning i arbetsmiljölagen. Genom att gå kursen får du kunskap som hjälper dig att skapa en trygg och utvecklande arbetsplats – med medarbetare som stannar.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Co-founder, Prevesta Services
Advokat & partner, Moll Wendén Advokatbyrå

Allt om Juridik - E-Learning