Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:00:01 – 00:02:15)
Längd: 2 minuter 14 sekunder
Vad, för vem och varför? (00:02:15 – 00:06:15)
Längd: 4 minuter 0 sekunder
Regelverket (00:06:15 – 00:10:57)
Längd: 4 minuter 42 sekunder
Kom igång – steg för steg (00:10:57 – 00:14:30)
Längd: 3 minuter 33 sekunder
Medarbetares ansvar (00:14:30 – 00:17:40)
Längd: 3 minuter 10 sekunder
Policy på arbetsplatsen (00:17:40 – 00:23:00)
Längd: 5 minuter 20 sekunder
Policy mot alkohol och droger (00:23:00 – 00:25:40)
Längd: 2 minuter 40 sekunder
Policy mot kränkande särbehandling (00:25:40 – 00:28:46)
Längd: 3 minuter 6 sekunder
Policy för arbetsanpassning och rehabilitering (00:28:46 – 00:31:23)
Längd: 2 minuter 37 sekunder
Policy för kris och trafiksäkerhet (00:31:23 – 00:34:22)
Längd: 2 minuter 59 sekunder
Dokumentation (00:34:22 – 00:39:33)
Längd: 5 minuter 11 sekunder
Arbetstid (00:39:33 – 00:40:54)
Längd: 1 minuter 21 sekunder
Delegation och ansvar (00:40:54 – 00:46:55)
Längd: 6 minuter 1 sekunder
Arbetsmiljöinspektion (00:46:55 – 00:51:50)
Längd: 4 minuter 55 sekunder
Ansvar och påföljd (00:51:50 – 00:56:09)
Längd: 4 minuter 19 sekunder
Praktiska tips och råd (00:56:09 – 01:03:50)
Längd: 7 minuter 41 sekunder

Du som arbetsgivare har det yttersta ansvaret för en god arbetsmiljö. Här innefattas rutiner för bland annat säkerhet, arbetstagares hälsa och sociala förhållanden. Hur fungerar arbetsmiljöarbete i praktiken? Vilka policys är nödvändiga på er arbetsplats? Vilka påföljder kan du träffas av vid brister i arbetsmiljön? Kan du delegera ansvar för arbetsmiljön? Hur förbereder ni er inför arbetsmiljöinspektionen?

I den här E-Learningkursen ges tips och råd för att komma igång med ett fungerade arbetsmiljöarbete med ledning i arbetsmiljölagen. Genom att gå kursen får du kunskap som hjälper dig att skapa en trygg och utvecklande arbetsplats – med medarbetare som stannar.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Co-founder, Prevesta Services
Advokat & partner, Moll Wendén Advokatbyrå

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser