Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:00 – 02:12)
Längd: 2 minuter 12 sekunder
Kvittning eller korrigering av löneutbetalning? (02:12 – 04:44)
Längd: 2 minuter 32 sekunder
Det generella förbudet (04:44 – 05:29)
Längd: 45 sekunder
Frivillig kvittning (05:29 – 06:47)
Längd: 1 minuter 18 sekunder
Tvungen kvittning (06:47 – 10:45)
Längd: 3 minuter 58 sekunder
Vad får den anställde behålla? (10:45 – 12:46)
Längd: 2 minuter 1 sekunder
Kontakt med kronofogdemyndigheten (12:46 – 13:10)
Längd: 24 sekunder
Otillåten kvittning (13:10 – 15:38)
Längd: 2 minuter 28 sekunder
Sammanfattning (15:38 – 18:23)
Längd: 2 minuter 45 sekunder

Arbetsgivares kvittningsmöjligheter


Har du en fordran på en anställd och undrar om du kan kvitta den mot den anställdes lön? I Sverige finns ett generellt förbud mot sådan kvittning, men det finns undantag. Kursen handlar om arbetsgivares kvittningsrätt enligt lagen. Föreläsaren förklarar frivillig kvittning, förutsättningarna för tvungen kvittning och vad du ska tänka på inför en kvittning, bland annat om kollektivavtal och vilket belopp den anställde har rätt att behålla.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Grundare & jurist, von Z Juridik

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser