Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 00:23)
Längd: 22 sekunder
Disposition (00:23 – 01:31)
Längd: 1 minuter 8 sekunder
Utsänd eller arbete på distans (01:31 – 03:12)
Längd: 1 minuter 41 sekunder
Skatterätten – Utsänd (03:12 – 05:24)
Längd: 2 minuter 12 sekunder
Skatterätten – Icke-utsänd (05:24 – 09:22)
Längd: 3 minuter 58 sekunder
Socialförsäkringsrätten (09:22 – 10:26)
Längd: 1 minuter 4 sekunder
Upplägg utlandsvistelse (10:26 – 12:37)
Längd: 2 minuter 11 sekunder
Socialförsäkringsrätten – utsänd (12:37 – 14:14)
Längd: 1 minuter 37 sekunder
Socialförsäkringsrätten – icke-utsänd (14:14 – 15:28)
Längd: 1 minuter 14 sekunder
Arbetsrätten (15:28 – 18:27)
Längd: 2 minuter 59 sekunder
Avtal (18:27 – 23:53)
Längd: 5 minuter 26 sekunder
Sammanfattning (23:53 – 27:42)
Längd: 3 minuter 49 sekunder
Avslutning (27:42 – 28:00)
Längd: 18 sekunder

Anställda arbetandes utomlands


Önskar din arbetstagare arbeta utomlands? Är personen att betrakta som utsänd eller rör det sig om vanligt distansarbete? Vad får detta för arbets- och skatterättsliga följder? Omfattas den anställde av svensk socialförsäkringslagstiftning? Till vilket land ska sociala avgifter betalas? Vem ansvarar för rese- och kontorskostnader som tillkommer?

I den här kursen besvaras frågor som kommer upp i samband med att en anställd i Sverige arbetar utomlands. Genom större möjligheter att arbeta på distans har fler valt att arbeta utomlands, detta leder till frågor om skatt, sociala avgifter, svensk socialförsäkring och om den anställda omfattas av svensk arbetsrättslig lagstiftning. Svaren på frågorna handlar ofta om hur upplägget för den anställdas utlandsvistelse ser ut, föreläsaren förklarar under vilka förutsättningar den anställde arbetar under svensk rätt och vad arbetsgivaren är skyldig att göra.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Grundare & jurist, von Z Juridik

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser