Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:01 – 00:30)
Längd: 29 sekunder
Kursinnehåll (00:30 – 01:03)
Längd: 33 sekunder
Introduktion till AMA-systemet (01:03 – 02:42)
Längd: 1 minuter 39 sekunder
Vad är AMA? (02:42 – 03:23)
Längd: 41 sekunder
AMA-serien (03:23 – 04:45)
Längd: 1 minuter 22 sekunder
Varför inkludera AMA? (04:45 – 07:10)
Längd: 2 minuter 25 sekunder
Hur AMA blir till (07:10 – 11:27)
Längd: 4 minuter 17 sekunder
Kopplingar mellan AMA och kontraktet (11:27 – 14:57)
Längd: 3 minuter 30 sekunder
AMAs kodsystem (14:57 – 18:18)
Längd: 3 minuter 21 sekunder
Hänvisa till AMA (18:18 – 28:08)
Längd: 9 minuter 50 sekunder
Pyramidregeln (28:08 – 31:29)
Längd: 3 minuter 21 sekunder
Projektspecifika föreskrifter (31:29 – 34:29)
Längd: 3 minuter 0 sekunder
AB-avtalen (34:29 – 37:40)
Längd: 3 minuter 11 sekunder
AMAs olika delar (37:40 – 51:15)
Längd: 13 minuter 35 sekunder
Sammanfattning (51:15 – 54:49)
Längd: 3 minuter 34 sekunder
Avslutning (54:49 – 55:27)
Längd: 38 sekunder

Vad betyder egentligen AMA och varför är det så viktigt? Har du lagt märke till koder och rubriker, men aldrig riktigt förstått strukturen? I den här kursen får du vägledning om de olika förhållandena till AMA, det specifika entreprenadkontraktet och AB-avtalen. Du uppmärksammas också om olika principer som är viktiga att känna till.

Efter den här E-Learningkursen om AMA-systemet kommer du lättare kunna orientera dig i den mycket viktiga, om komplicerade, strukturen kring AMA. Du får en introduktion om vad AMA egentligen innebär, hur kopplingen sker till ditt specifika entreprenadkontrakt och hur hänvisning ska ske på rätt sätt för att vara giltig. Du som beställare, entreprenör eller konsult får i den här kursen den juridiska kunskapen om AMAs olika delar och vilka punkter som är viktiga att kontrollera i just ditt kontrakt. Genom att gå den här kursen ökar förståelsen kring AMA-systemet och vilka fallgropar du ska undvika.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat, Norburg & Scherp

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser