Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 01:14)
Längd: 1 minuter 13 sekunder
Vilka är förändringarna? (01:14 – 04:52)
Längd: 3 minuter 38 sekunder
Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster, 6 § LAV (04:52 – 06:34)
Längd: 1 minuter 42 sekunder
Ny flexibel behovsbedömning (06:34 – 11:00)
Längd: 4 minuter 26 sekunder
Nya bestämmelser: vattentjänstplan (11:00 – 17:18)
Längd: 6 minuter 18 sekunder
Vad innebär detta för fastighetsägare och kommuner? (17:18 – 22:10)
Längd: 4 minuter 52 sekunder

Allmänna och privata VA-lösningar


Kommuner har en skyldighet att ordna med vattenförsörjning eller avlopp i större sammanhang för befintlig eller blivande bebyggelse, så kallade allmänna VA-lösningar. Men vad händer om fastighetsägare vill använda privata lösningar i stället för kommunens?

Kommuner ska göra en avvägning om fastighetsägare ska tillhöra allmänna vattentjänster eller ej, men denna behovsbedömning har fått kritik för att vara för stelbent. År 2023 träder lagändringar i kraft på området, behovsbedömningen ska bli mer flexibel och varje kommun ska upprätta en vattentjänstplan. I kursen ges en kommentar kring vad detta innebär för fastighetsägare och kommuner.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Jurist, Allt om Juridik

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser