Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:00:01 – 00:02:10)
Längd: 2 minuter 9 sekunder
Avtal om ABT 06 (00:02:10 – 00:07:35)
Längd: 5 minuter 25 sekunder
Viktiga termer (00:07:35 – 00:10:17)
Längd: 2 minuter 42 sekunder
Att skriva avtal (00:10:17 – 00:12:26)
Längd: 2 minuter 9 sekunder
Förfrågningsunderlaget (00:12:26 – 00:15:51)
Längd: 3 minuter 25 sekunder
Kontraktet (00:15:51 – 00:19:35)
Längd: 3 minuter 44 sekunder
Regler att tänka mer på (00:19:35 – 00:31:17)
Längd: 11 minuter 42 sekunder
Utförande och ÄTA (00:31:17 – 00:39:10)
Längd: 7 minuter 53 sekunder
Organisation (00:39:10 – 00:42:45)
Längd: 3 minuter 35 sekunder
Tider (00:42:45 – 00:51:20)
Längd: 8 minuter 35 sekunder
Garanti och ansvar (00:51:20 – 01:11:03)
Längd: 19 minuter 43 sekunder
Ekonomi (01:11:03 – 01:16:56)
Längd: 5 minuter 53 sekunder
Besiktning (01:16:56 – 01:22:16)
Längd: 5 minuter 20 sekunder
Hävning (01:22:16 – 01:24:25)
Längd: 2 minuter 9 sekunder
Tvistelösning (01:24:25 – 01:26:40)
Längd: 2 minuter 15 sekunder
Avslutning (01:26:40 – 01:27:03)
Längd: 23 sekunder

I denna kurs beskrivs ABT 06 – standardavtalet för totalentreprenader. Inledningsvis presenteras avtalsrätten och entreprenadrätten, och sedan redogör föreläsaren för de mest relevanta bestämmelserna i ABT 06, och genom belysande rättsfall förklaras hur dessa regler ska tolkas.

I kursen beskrivs hur kontraktshandlingarna ska utformas, samt vilka fallgropar som finns och hur de kan undvikas. Du får råd och praktiska tips kring allt vad du som beställare eller entreprenör bör tänka på, från den inledande fasen med kontraktsskrivning fram till slutbesiktningen och vid eventuella tvister som kan uppkomma. Föreläsaren Ola Thored har mångårig erfarenhet i entreprenadrätt och fastighetsrätt, och är nu verksam på Landahl Advokatbyrå.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat, Landahl Advokatbyrå

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser