Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:00:01 – 00:01:04)
Längd: 1 minuter 3 sekunder
Allmänt om ABK 09 (00:01:04 – 00:04:49)
Längd: 3 minuter 45 sekunder
Målsättning (00:04:49 – 00:08:42)
Längd: 3 minuter 53 sekunder
Utformning (00:08:42 – 00:11:31)
Längd: 2 minuter 49 sekunder
Kapitel 1 – Omfattning (00:11:31 – 00:18:38)
Längd: 7 minuter 7 sekunder
Kapitel 2 – Genomförande (00:18:38 – 00:31:09)
Längd: 12 minuter 31 sekunder
Kapitel 2 – Ändringar (00:31:09 – 00:35:50)
Längd: 4 minuter 41 sekunder
Kapitel 3 – Organisation (00:35:50 – 00:45:40)
Längd: 9 minuter 50 sekunder
Kapitel 4 – Tider (00:45:40 – 00:56:35)
Längd: 10 minuter 55 sekunder
Kapitel 5 – Ansvar (00:56:35 – 01:13:53)
Längd: 17 minuter 18 sekunder
Kapitel 6 – Ekonomi (01:13:53 – 01:32:29)
Längd: 18 minuter 36 sekunder
Kapitel 7 – Rätt till uppdragsresultatet (01:32:29 – 01:34:45)
Längd: 2 minuter 16 sekunder
Kapitel 8 – Hävning (01:34:45 – 01:37:36)
Längd: 2 minuter 51 sekunder
Kapitel 9 och 10 – Tvist (01:37:36 – 01:40:10)
Längd: 2 minuter 34 sekunder

Vid konsultuppdrag i en entreprenad används ofta standardavtalet ABK 09. Kursen behandlar avtalets utformning och de viktigaste bestämmelserna i varje kapitel. Föreläsarna förklarar hur de ska läsas och tillämpas med hjälp av deras långa erfarenhet och fall från verkligheten. Kursen ger en förståelse för hur ABK 09 utmärker sig från andra vanliga avtal i branschen, som AB 04 och ABT 06 och vad som är viktigt att tänka på i när man anlitar en konsult eller verkar som konsult i entreprenader.

Föreläsarna beskriver vad som gäller avseende fackmässighet och god yrkessed samt vilka skyldigheter parterna har gentemot varandra. De utgår från de vanligaste missförstånden och frågorna som brukar uppkomma, bland annat om ansvarsfrågan när uppdraget inte gått som planerat och om hävning som ibland kan vara knepigt. Detta för att undvika missförstånd och tvister mellan beställare och konsult.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & Partner, Hellström Advokatbyrå KB
Advokat & Partner, Hellström Advokatbyrå KB

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser