Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:00:01 – 00:00:37)
Längd: 36 sekunder
Inledning till entreprenadrätten (00:00:37 – 00:06:36)
Längd: 5 minuter 59 sekunder
Viktiga begrepp (00:06:36 – 00:09:14)
Längd: 2 minuter 38 sekunder
Att skriva avtal (00:09:14 – 00:11:35)
Längd: 2 minuter 21 sekunder
Förfrågningsunderlaget (00:11:35 – 00:13:36)
Längd: 2 minuter 1 sekunder
Kontraktet (00:13:36 – 00:16:07)
Längd: 2 minuter 31 sekunder
Fällor och elakheter (00:16:07 – 00:17:25)
Längd: 1 minuter 18 sekunder
Regler att tänka mer på (00:17:25 – 00:26:48)
Längd: 9 minuter 23 sekunder
Utförande och ÄTA (00:26:48 – 00:33:48)
Längd: 7 minuter 0 sekunder
Organisation (00:33:48 – 00:37:01)
Längd: 3 minuter 13 sekunder
Tider (00:37:01 – 00:46:06)
Längd: 9 minuter 5 sekunder
Ansvar och avhjälpande (00:46:06 – 01:10:23)
Längd: 24 minuter 17 sekunder
Ekonomi (01:10:23 – 01:16:13)
Längd: 5 minuter 50 sekunder
Besiktningar (01:16:13 – 01:22:39)
Längd: 6 minuter 26 sekunder
Hävning (01:22:39 – 01:25:50)
Längd: 3 minuter 11 sekunder
Tvistlösning (01:25:50 – 01:28:14)
Längd: 2 minuter 24 sekunder
Avslutning (01:28:14 – 01:28:38)
Längd: 24 sekunder

I denna kurs beskrivs vad som gäller för utförandeentreprenader. Grunderna för entreprenadrätten presenteras, och standardavtalet AB 04 behandlas på ett djupare plan. Genom kursen får du insikt i de mest aktuella reglerna för utförandeentreprenader, och genom belysande rättsfall förklarar föreläsaren hur reglerna ska tolkas.

I kursen beskrivs också hur kontraktshandlingarna ska utformas, samt vilka fallgropar som finns och hur de kan undvikas. Du får råd och praktiska tips kring allt vad du som beställare eller entreprenör bör tänka på, från den inledande fasen med kontraktsskrivning fram till slutbesiktningen och vid eventuella tvister som kan uppkomma. Föreläsaren Ola Thored har mångårig erfarenhet i entreprenadrätt och fastighetsrätt, och är nu verksam på Landahl Advokatbyrå.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat, Landahl Advokatbyrå

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser