Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:01 – 00:41)
Längd: 40 sekunder
Varför har vi de så kallade 3:12-reglerna? (00:41 – 02:09)
Längd: 1 minuter 28 sekunder
Vilka gäller 3:12-reglerna för? (02:09 – 07:43)
Längd: 5 minuter 34 sekunder
När slår reglerna till? (07:43 – 11:23)
Längd: 3 minuter 40 sekunder
Gränsbelopp (11:23 – 14:46)
Längd: 3 minuter 23 sekunder
Beloppgränser för kapitalvinst (14:46 – 16:43)
Längd: 1 minuter 57 sekunder
Förutsättningar för lönebaserat utrymme (16:43 – 22:45)
Längd: 6 minuter 2 sekunder
Sammanfattning av de nuvarande 3:12-reglerna (22:45 – 25:58)
Längd: 3 minuter 13 sekunder

I denna E-Learningskurs går Mats Andersson, advokat på Clear Blue Water Advokat AB, igenom skattereglerna för fåmansföretagare – även de så kallade 3:12-reglerna.

3:12-reglerna kan vara snåriga, men av skattemässiga skäl är det av stort värde för dig som företagare att hålla reda på dem.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat, Clear blue water

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser