Utbildningspaket: Offentlig upphandling

Med våra kurser inom offentlig upphandling får du och dina kollegor en bättre förståelse för upphandlingsprocessen och kan på så sätt ta smartare beslut som sparar både tid och pengar. Paketet är ett bra verktyg för både anbudsgivare och upphandlande organisation.