Utbildningspaket: GDPR & IT-rätt

GDPR trädde i kraft för över fyra år sedan, men det kan fortfarande vara svårt att veta hur man gör rätt. Sedan våren 2021 har dessutom tillsynen av företags efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR) ökat, vilket gör det extra viktigt att se över sina rutiner och hantering av personuppgifter. Överträdelser kan leda till sanktioner och skada ert varumärke, men en alltför försiktig hantering av data kan leda till onödiga begränsningar i er verksamhet, t.ex. i er marknadsföring.

Med vårt digitala kurspaket inom GDPR & IT-rätt får du och dina kollegor all kunskap ni behöver för att säkra och färdigställa GDPR-arbetet på företaget. I paketet ingår flertalet olika kurser, dels om reglering kring hantering av personuppgifter som följer av GDPR och annan dataskyddslagstiftning, dels om andra IT-rättsliga frågor som cookie policy, molntjänstavtal och andra IT-licensavtal. Kurserna guidar er genom aktuella regelverk anpassade efter varje avdelning i er organisation på ett både övergripande och fördjupande sätt.

15 avsnitt