Offentlig rätt

Utbildningar emellan olika myndigheter eller myndigheter och företag - exempelvis Offentlig upphandling.

11 avsnitt