Arbetsrätt

Vi går igenom det viktigaste inom arbetsrätten, som anställningsprocessen samt uppsägningar och avsked.

20 avsnitt